This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Vagy nem válaszol, vagy kötelek fognak lógni a szájából, a középutat az ő esetében én se látom....

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter